Referensobjekt

Lagerhallar eller andra stora lokaler.

Vi har byggt den här stora lagerhallen på nästan 1000 kvm. 
 

Byggritningarna kan du se här.
Naturligtvis isolerad med Termoträ lösull i både väggar och tak. Allt för att minimera energikostnaden för uppvärmningen.

Läs artikeln om Anders miljövänliga lågenergihus här:

Miljövänliga lågenergihus med allergifri isolering.

 

Brandsäkra och tysta flervåningshus i trä.

Kretsloppshuset i Umeå - KL-trästomme

Ett 5-våningshus med ett eget kretslopp. Byggt i KL-trä och isolerat med Termoträ Fire Protect.Levererades till arbetsplatsen i färdigsställda element med isolering och ytterväggpanel färdigmonterade. Brandklass REI 90 i vägg och REI 60 i bjälklag.
   

   
Exempel på ett färdigt block. Hela projektet värmefotograferades efter platsmontaget - utan en enda anmärkning på isoleringen.
Den högra bilden visar att isoleringen sitter kvar mellan reglarna trots att blocket lutas ca 45grader.

8-våningshuset St Ilian i Enköping. Masonite regelstomme

Ett hus isolerat med återanvändningsbar, cirkulationsvänlig och brandtypgodkända Termoträ Fire Protect cellulosaisolering, tillverkat av gran och tall. Brandklass REI 90 i vägg och REI 60 i bjälklag.
Sveriges första 8-våningshus med cellulosaisolering med en våning i betong och sju våningar i trä och byggs industriellt på en fabrik i Bjurträsk, Norsjö.
Det är det första projektet i denna region och det finns ett starkt ökande intresse för detta byggsystem där ett unikt lägenhetsskiljande bjälklag med ljudklass A är kronan på verket.
System och montering sker under väderskydd på byggplats. Bygget inleddes i mars 2020 och inflyttning är beräknad till början av november 2020.