Lägre energikostnad.

Avskrivning.
Avskrivning innebär att fördela kostnaden av en tillgång under dess ekonomiska livslängd. T.ex. ett hus.
Den ekonomiska tillgången för nya hus är i regel minst 50 år. Dvs stommen och isoleringen brukar inte renoveras eller bytas ut.
Om t.ex. isoleringskostnaden skrivs av under 50 år. Så blir kostnaden för varje 1 000 tals kronor, 20 kr / år.
Om den kostar 800:- så blir den , enligt samma beräkning 16 kr/år.
Till vilken räntekostnad finansieras en nybyggnad?

 
 
Några av våra nöjda kunders hus med mycket låg energiförbrukning. 

Nybyggnadsobjekt

41 kWh/m2 BOA och år för uppvärmning. (Exkl. BIA)
32 kWh/m
2
 BOA och BIA (garage) och år för uppvärmning.


Energiförbrukning: 9200 kWh, varav 3200 kWh är hushållsel. 


Yta: Bostadshus: 145 m2 . Garage: 50 m2 
Plats: Svärdsjö
Ventilation: Frånluft med friskluftsintag i väggarna
Uppvärmning: Bergvärme värmepump, hus: 21 grader. Garage: 14-18 grader.
Isoleringstjocklek:  Golv: 300 mm cellplast + 100 mm betong
                                Vägg: 245 mm Termoträ
                                Vind: 500 mm Termoträ
                                Snedtak: 420 mm Termoträ

   
 

38,2 kWh/m2 BOA och år för uppvärmning. (Exkl. BIA)
20,9 kWh/m2 BOA och BIA (garage) och år för uppvärmning.

Energiförbrukning: 7700 kWh, varav 3080 kWh är hushållsel.   

Yta: bostadshus 121 m2, garage 100 m2
Plats: Falun
Ventilation: Hus: Frånluftsventilation med friskluftsintag i väggarna. Garage: Självdrag
Uppvärmning: Hus 21grader: golvvärme genom bergvärme, garage 15 grader: luftvärmepump
Isoleringstjocklek:  Golv: 300 mm cellplast + 100 mm betong. Garage 10 cm betong+20 cm markisolering
                                Vägg: 300 mm Termoträ. Garage: 12 cm Termoträ
                                Vind: 500 mm Termoträ. Garage: 30 cm Termoträ
                                Snedtak: 500 mm Termoträ 
 
Tilläggsisoleringsobjekt  -  5 544 m2

 
Perfekt utförande av utbildade installatörer


Vi har hjälpt till att sänka energikostnaden för både enskilda småhusägare och större bostadsföretag bl a  Tierpshem, Göteborgs Bostads AB, Familjebostäder i Stockholm etc.

Installationerna utförs av utbildade installatörer med TERMOTRÄ lösull med en resultatgaranti på våra produkter ute i fält. Detta borgar för en lägre energikostnad. Förklaringen till det är bland annat den goda utfyllnaden i konstruktionerna. En isoleringsprodukt med minimal egenkonvektion och garanterat isoleringsvärde ute i verkligheten med en fukthalt på mindre än 20%. Läs mer på sidan Garantier.
Ett uppmätt värde enligt standardmetoden inom EU gäller inte i praktiken, den gäller endast vid provning i laboratorietest.

Se även pilotprojektet Käppen.

Till Start