Hustillverkare

Viktigt är att vi nu har brandtypgodkännande för klasserna REI 30, REI 60, REI 90 samt REI 120 i konstruktioner med I-balk, homogen balk och CLT. För alla typer av konstruktioner i hus upp till 8 våningar.
 
Beträffande REI 120 konstruktioner i praxis, innebär det ett godkännande avseende brand att isolera hus upp till och med 16 våningar. I fullskaleprovet som gav oss REI 120  föll alla skivor ner efter cirka 90 minuter. Därefter stod branden, 1000oC, direkt mot isoleringen i 30 minuter till, utan sättning eller nerfall. Temperaturen på kalla sidan av väggen översteg aldrig 100oC.

För oss är det viktigt att isoleringen inte sätter sig i samband med transporter av prefabelement eller vid brandfallet. Därför har Termoträ utvecklat egna system för skakningsprov och sättningstest. Sättningsegenskaper testas i normalfallet på In Situ performed insulation. Dvs en vägg som isolerats på plats utsätts för skakningar för att se om isoleringen sjunker eller inte. In Situ testmetoden har idag ändrats, SS-EN15101-1:2013+A1:2019 Annex B, vilket innebär  att vi skulle kunna  gå ner i densiteter utan risk för sättningar. Vi har valt att inte gå ner i densiteter då vi anser att skakningarna enligt nya metoden motsvarar skakningen hos en mobiltelefon. Vi vill t ex inte riskera att det blir sättningar i väggarna på 8:e eller 9:e våningen.
Termoträ Original har testats när det gäller transporter redan 1995 när småhusindustrin påbörjade sin export till Tyskland. Sjödalshus var ett av våra testobjekt.


Ett lättbyggnadssystem i ett livscykelperspektiv. Läs Maria Blocks artikel i tidskriften Husbyggaren nr 1, 2020. Artikeln  kan du ladda hem under fliken "Dokument".

Läs artikeln av Klas Hagberg om Karlgård där man har Ljudklass A. Till Artikeln.
Läs  artikeln där Martin Erlandsson, doktor i hållbart byggande på Svenska Miljöinstitutet, IVL
uttalar sig  angående Klimat- och miljöaspekter. Till Artikeln.

  Flerbostadshus S:a Karlgård i Skellefteå.

  Vagn på väg in i tältet med de färdiga husblocken. 
.  De färdiga väggblocken lagras i tältet.
   Den jättestora kranen lyfter blocken på plats.                                                            
  En vägg uppställd inne i tältet.     
                                              
  Väggarna monterade.                                                                

   Tältet och ett nästan färdigt hus i bakgrunden.

Till Start