Fukt / minskad kondensrisk


Hus - med ångbroms, 
minskar kondensrisken i isoleringen.

Genom en ren isoleringsråvara från SCA.

Vår råvara som kommer till oss i skyddspappersomslutna balar är så ren att den även används för t ex tillverkning av blöjor, den får även användas i kontakt med livsmedel. Denna höga kvalitet minskar risken för kontaminering i samband med fuktvandring.
                                                     

Fukttransport genom en vägg med ångbroms och vindskydd kan jämföras med en fisk som ska simma igenom två nät. Det inre nätet, grönt på bilden, har nätmaskor som är förhållandevis små, t.ex. "myggnätsmaskor". Det yttre nätet, som är gult, har maskor som jämförelsevis kan illustreras som hönsnät med betydligt större maskor. Fisken, likt fukten, kan då simma igenom det gröna nätet och det gula. Om det gröna nätet skulle sitta på utsidan och det gula på insidan. Då skulle fisken fastna i det gröna nätet. Detsamma gäller även för fukten. Dvs den  ackumuleras då på insidan av det gula nätet och orsakar fuktproblem.


Ett lambdavärde på 0,038 borgar för ett ekonomiskt byggande. Isoleringsmaterialet blåses på plats av auktoriserade installatörer och fyller ut mycket väl.
Materialet installeras utan plastfilm men med en sk ångbroms.

 

Termoträ® har samma isoleringsförmåga vid fukthalt 5-24% (0,038 W/m. C°)

Källa: Statens Provningsanstalt / 89ES 1006 B

Referensobjekt: Kvarngården
                           Villa Dario