Brandegenskaper - Termoträ Fire Protect


Ladda hem vårt brandtypgodkännande under fliken "Dokument"
Bilden visar en träregel som är helt opåverkad där
isoleringen legat. Isoleringen har vid släckningen
av branden sjunkit ihop något och den opåverkade
regeln syns därför.

Vid en brand i en kiosk i Järbo där vinden var isolerad med Termoträ brann det i 13 timmar innan det blev släkt.
Lokalen under var nästan helt opåverkad. Isoleringen har sjunkit ihop när brandmännen sprutat vatten på lösullsisoleringen som glöder.

          
Framsidan av kiosken med taket avbrännt.                    Inne i lokalen, nästan opåverkad av branden.


Reglarnas ovansida är nästan helt opåverkade.

Till Start