Brandegenskaper - Termoträ Fire Protect


Ladda hem vårt brandtypgodkännande Tg 165603
Brandklass D-s2.d0


Här ser man en bild från en mycket omfattande vindsbrand.
Man ser att träregeln ovanför där isoleringen legat är
svartbränd av branden men där isoleringen legat är den
opåverkad. Isoleringen har sjunkit ihop när
brandmännen sprutat på vatten och har endast glödit
och kolat på ytskiktet men är i övrigt nästan opåverkad.
Branden har trängt ner i isoleringen ytterst lite och 
därmed begränsat brandspridningen.

En vindsbrand brände av hela vindsvåningen. Isoleringen hjälpte till att skydda våningen under. Isoleringen är endast lite påverkad av branden. Den har kolat på ytan och sjunkit ihop av vattnet från räddningstjänsten.Vid en brand i en kiosk i Järbo där vinden var isolerad med Termoträ brann det i 13 timmar innan det blev släkt.
Lokalen under var nästan helt opåverkad. Isoleringen har sjunkit ihop när brandmännen sprutat vatten på lösullsisoleringen som glöder.
          
Framsidan av kiosken med taket avbrännt.                    Inne i lokalen, nästan opåverkad av branden.

  
Reglarnas ovansida är nästan helt opåverkade.

Till Start