Termoträ!
Isolering för hållbara, brandsäkra och tysta
flervåningshus i trä med resultatgaranti.

En svensktillverkad lösullsisolering gjord av gran och tall för isolering av hus
utan plastfolie men med en lufttät ångbroms.
Isolerar lika bra fuktigt som torrt.

 

Ladda ner

Här har vi samlat ett antal intressanta dokument för nedladdning.
  • Termoträs brandtypgodkännande 165603,REI 30 – REI 120 konstruktioner 
  • IVL-rapporten, om det minst klimatpåverkande byggsystemet
  • Artikel i Husbyggaren nr 1, 2020 om hållbara , brandsäkra och tysta flervåningshus i trä
  • Lista på våra auktoriserade installatörer i Sverige
  • Byggvarudeklaration för Termoträ Fire Protect
  • Byggvarudeklaration för Termoträ Original
  • Hustillverkare
  • Så bygger vi ekonomiska , ekologiska och tysta flervåningshus i trä
  • Termoträs projekteringsanvisningar

Ladda ner dokumenten här >>
 
                                             
                  Betyg: Rekommenderas                                  Betyg: A                                   Listat hos Svanen för att                   Helt utan borsalt
                                                                                                                                            användas i Svanenmärkta hus