Termoträ Fire Protect!
Träfiberisoleringen för brandsäkra och tysta
flervåningshus i trä med resultatgaranti.

En svensktillverkad lösullsisolering gjord av gran och tall för isolering av hus
utan plastfolie men med en lufttät ångbroms.
Isolerar lika bra fuktigt som torrt.

Här har vi samlat ett antal intressanta dokument för nedladdning.

                                             
                  Betyg: Rekommenderas                                  Betyg: A                                   Listat hos Svanen för att                   Helt utan borsalt
                                                                                                                                            användas i Svanenmärkta hus