Tilläggsisolering - oftast den lönsammaste energisparåtgärden.

En tilläggsisolering i sig spar ingen energi. Den höjer endast inomhustemperaturen i lägenheten/lokalen upp mot vinden. Därför behövs oftast tilläggsisoleringen kompletteras med en injustering av värmesystemet.
 

Före tilläggsisolering


21 grader i huset och mycket av värmen försvinner upp genom taket.

Efter tilläggsisolering


23 grader i huset eftersom värmen stannar kvar och inte längre sipprar ut.

Efter tilläggsisolering och justering

Efter tilläggsisolering och injustering av värmesystemet är det åter 21 grader. Det är först nu energibesparingen och vinsten med tilläggsisoleringen börjar.