Termoträ Original

Enligt ETA 12 / 0240

En lösfyllnadsisolering av cellulosafiber från gran och tall. Tillverkas av träfiber i form av pappersmassa genom mekanisk sönderdelning. Används för isolering av golv, väggar och tak i konstruktioner utan brandkrav. 

Mer info kan du ladda hem här:
Byggvarudeklaration Termoträ Original