Produkter

 TERMOTRÄs produkter och Svanen
Du som ansöker om att få ditt byggprojekt Svanenmärkt enligt Svanens kriterier, kommer att behöva säkerställa att vissa produkter som ska användas i projektet uppfyller Svanens krav. Produkter som uppfyller Svanens krav finns i Svanens husproduktportal
Följande produkter är listade i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta byggnader. Detta ska dock inte förväxlas med att dessa produkter är Svanenmärkta.
 
TERMOTRÄs produkter som är listade i Svanens husproduktportal
och därmed godkända att använda i Svanenmärkta byggprojekt:


                                                                                                                       Termoträ original
                                                                                                                       Termoträ FireProtect

 
Svenska Termoträ AB tillverkar och/eller säljer följande produkter:

Lättbygg

Termoträ Original

Termoträ Fire Protect

Skivor:   TTS35

Hård träfiberskiva

TTS 50

Mjuk isoleringsskiva