Miljöbedömning Termoträ.

Se Jegreliusrapporten.

Jämförelsetabellerna gäller lösulls produkterna
 
Tabellerna beskriver påverkan av CO2 och energi, Joule , per kg i tillverkningsskedet
med tre olika bräkningsfall. Se även sidan 5 i Jegreliusrapporten.
Första tabellen är räknat gram resp. energi/kg  ( 15 / 33 / 26 kg )
Andra tabellen är viktad efter hur bra isoleringen isolerar per kg. så kallad Funktionell enhet. t.ex. Glasull beräknas med 15 kg , Stenullen med 33 kg , och Termoträ 26 kg. enligt testmetoden i laboratoriet. lambda 0.042 / 0.041 / 0.039
Tredje tabellen tar hänsyn till Funktionell enhet och praktiskt uppmätta värden i  Mekkab rapporten. lambda 0.066 / 0.058 / 0.039