Miljö

- För ett rikare liv för människor, djur och natur!

En ren svensktillverkad cellulosaisolering i lösull för Friska Sunda Hus. Vår miljövänliga träfiberisolering Termoträ kan återgå till det naturliga kretsloppet då råvarumaterialet består av svensk skogsråvara, som är förnyelsebar och jungfruelig.

Mest stolta är vi över vår hängivenhet till kvaliteten och miljön- vårt framtida arv till kommande generationer!

 Miljöbedömning Termoträ Standard