Lufttätt

Ett av skälen till att Termoträ är så effektivt är dess förmåga att förhindra luftrörelser inom materialet, sk inre konvektion.