Lägsta energikostnad under  > 50 år

     20% lägre energikostnad/år x 50 år = 1 000%
1 000% lägre energikostnad motsvarar 0kr i energikostnad under 10 år

Så här kan det se ut med "skivisolering" respektive lösull.
Kvalitetssäkrat utförande av utbildade installatörer

Utbildade installatörer på installationer med TERMOTRÄ lösull med en resultatgaranti på produkter ute i fält. Detta borgar för den absolut lägsta energikostnaden. Förklaringen till det beror bland annat på god utfyllnad i konstruktionerna. En isoleringsprodukt utan egenkonvektion och garanterat isoleringsvärde med en fukthalt på mindre än 20%. Läs mer på sidan Garantier.

 
TERMOTRÄ - Dyrare men billigare!
Beräknat med 4% räntekostnad på investering samt 2% energiprisökning.