Klimatpåverkan

Se IVL, Svenska miljöinstitutets rapport.


Hållbara, brandsäkra och tysta flervåningshus i trä.Skillnad i miljöpåverkan mellan olika konstruktioner enligt rapporten kan du se här: