Lägre energikostnad.

     
Perfekt utförande av utbildade installatörer


Vi har hjälpt till att sänka energikostnaden för både enskilda småhusägare och större bostadsföretag bl a  Tierpshem, Göteborgs Bostads AB, Familjebostäder i Stockholm etc.

Utbildade installatörer av installationer med TERMOTRÄ lösull med en resultatgaranti på våra produkter ute i fält. Detta borgar för en lägre energikostnad. Förklaringen till det är bland annat den goda utfyllnaden i konstruktionerna. En isoleringsprodukt med minimal egenkonvektion och garanterat isoleringsvärde ute i verkligheten med en fukthalt på mindre än 20%. Läs mer på sidan Garantier.
Ett uppmätt värde enligt standardmetoden inom EU gäller inte i praktiken, den gäller endast vid provning i laboratorietest.