Kvalitetssäkrad naturprodukt i Kvalitetssäkrade installationer

Från växande skog, till spårbar råvara, till värmande Termoträ. Kvalitetssäkert inmonterat via våra auktoriserade installatörer.
 

Trädplanta

Kvalitetssäkrad råvara

Kvalitetssäkrad isolering

Vår råvaruleverantör SCA är certifierade enligt miljö- och kvalitetsstandarderna ISO 14001 och 9001.
Fördelarna för dig som kund med vår Kvalitetssäkring är flera, bland annat:
  • Genom att Termoträ har en kvalitetssäkrad, spårbar tillverkningsprocess garanteras den genomgående höga kvaliteten.
  • Termoträs goda isoleingsförmåga ger dig lägre energikostnader.
  • Högsta kvalitet i själva arbetsutförandet gör att risken för fuktproblem eller byggfel är mycket liten