Produktions- och installationssäkert.

Från växande skog, till spårbar råvara, till värmande Termoträ. Säkert inmonterat via våra auktoriserade installatörer. Fördelarna för dig som kund med vårt system är flera, bland annat:

  • Genom att Termoträ har en säkrad tillverkningskontroll och kontrollerad tillverkningsprocess garanteras den genomgående höga kvaliteten.
  • Termoträs goda isoleingsförmåga ger dig  dessutom lägre energikostnader.
  • Hög kvalitet i själva arbetsutförandet gör att risken för fuktproblem är mindre.
  • Våra produkter är testade och godkända med de egenskaper som verifieras i ETA-12/0240 av oberoende parter.
  • Utbildade installatörer
  • Installatörerna auktoriseras genom TermoträAB och genomgår vår utbildning i blåsningsteknik. Utbildningen består av både teoretiska delar och praktiska övningar och prov. Maskinkunskap, installationskunskap med praktiska prov, Entreprenadgenomförande.
  • Dessutom övervakande kontrollavtal med SP/RISE avseende produktkvaliteterna brand och värmeledningsförmåga.
  • Behörig lösullsleverantör i branschföreningen Isolerarna.