Kvalitetssäkrat

Från växande skog, till spårbar råvara, till värmande Termoträ. Kvalitetssäkert inmonterat via våra auktoriserade installatörer. Fördelarna för dig som kund med vår “Kvalitetssäkring” är flera, bland annat:

  • Genom att Termoträ har en kvalitetssäkrad, spårbar tillverkningsprocess garanteras den genomgående höga kvaliteten.
  • Termoträs goda isoleingsförmåga ger dig  dessutom lägre energikostnader.
  • Högsta kvalitet i själva arbetsutförandet gör att risken för problem, t ex byggfel, är mycket liten