Isoleringssystem

Tid är pengar! - Det tar dig ca 18 minuter att isolera perfekt med vårt isoleringssystem

 
Dessutom får du:
  • Inget spill

  • En dimension
    (ersätter alla skivtjoocklekar 45- 70- 95- 120- 145- 195- 200 mm)

  • Enklare lagerhållning och kalkylering

    Återanvändningsbar

Leasingkostnad för hela systemet = en arbetsdag = 3.500 kr/månad
Bilden föreställer ett väggfack i kretsloppshuset Nydala, Umeå

.
Så här kan det se ut .............                - men så här ska det se ut.