Hus som andas - utan plastfolie

Genom ett garanterat rent isoleringsmaterial från SCA

Fukttranspot genom en vägg med ångbroms och vindskydd kan jämföras med en fisk som ska simma igenom två nät. Det inre nätet, grönt på bilden, har nätmaskor som är förhållandevis små, t.ex. "myggnätsmaskor". Det yttre nätet, som är gult, har maskor som jämförelsevis kan illustreras som hönsnät med betydligt större maskor.

På samma sätt som att fiskar skan simma genom näten kan fukt transporteras genom väggarna. Om nätmaskorna, i detta fall ånggenomgångstalet, är större på insidan än utsidan kan fukten likt fisken transporteras ut till uteluften.

Ett lambdavärde på 0,039 borgar för ett ekonomiskt byggande. Isoleringsmaterialet blåses på plats av auktoriserade installatörer och fyller ut på ett helt annat sätt en t ex skivor. Materialet installeras utan plastfilm men med en sk ångbroms vilket gör att hela installationen andas. Det gör att hela huset får en behagligare inomhusmiljö, eller som vi säger: huset andas. Isoleringen som installerats på detta sätt ventilerar på ett naturligt sätt ut eventuell fukt och minskar mögelrisken. Termoträ isolerar dessutom lika bra fuktigt som torrt.

Termoträ® har konstat isoleringsförmåga vid fukthalt 5-24% (0,037 W/m. C°)

Källa: Statens Provningsanstalt / 89ES 1006 B