Hus som andas - med ångroms, 
minskar kondensrisken i isoleringen.

Genom en ren isoleringsråvara från SCA.

Vår råvara som kommer till oss i skyddspappersomslutna balar är så ren att den även används för t ex tillverkning av blöjor, den får även användas i kontakt med livsmedel. Denna höga kvalitet minskar risken för kontaminering i samband med fuktvandring.

Fukttransport genom en vägg med ångbroms och vindskydd kan jämföras med en fisk som ska simma igenom två nät. Det inre nätet, grönt på bilden, har nätmaskor som är förhållandevis små, t.ex. "myggnätsmaskor". Det yttre nätet, som är gult, har maskor som jämförelsevis kan illustreras som hönsnät med betydligt större maskor.


Ett lambdavärde på 0,038 borgar för ett ekonomiskt byggande. Isoleringsmaterialet blåses på plats av auktoriserade installatörer och fyller ut på ett helt annat sätt en t ex skivor. Materialet installeras utan plastfilm men med en sk ångbroms vilket gör att hela installationen andas. Det gör att hela huset får en behagligare inomhusmiljö, eller som vi säger: huset andas. Isoleringen som installerats på detta sätt ventilerar på ett naturligt sätt ut eventuell fukt och minskar mögelrisken. Termoträ isolerar dessutom lika bra fuktigt som torrt.

Termoträ® har samma isoleringsförmåga vid fukthalt 5-24% (0,038 W/m. C°)

Källa: Statens Provningsanstalt / 89ES 1006 B

Referensobjekt: Kvarngården
                           Villa Dario