Fastighetsägare

Här kan  du som fastighetsägare få mer information om våra produkter.
 
Beträffande REI 120 konstruktioner i praxis, innebär det ett godkännande avseende brand att isolera upp till och med 16 våningar. I fullskaleprovet som gav oss REI 120  föll alla skivor ner efter cirka 100 minuter. Därefter stod branden, 1000oC, direkt mot isoleringen i 20 minuter till, utan sättning eller nerfall. Temperaturen på kalla sidan av väggen översteg aldrig 100oC.

För oss är det viktigt att isoleringen inte sätter sig i samband med transporter av prefabelement eller vid brandfallet. Därför har Termoträ utvecklat egna system för skakningsprov och sättningstest. Sättningsegenskaper testas i normalfallet på In Situ performed insulation. Dvs en vägg som isolerats på plats utsätts för skakningar för att se om isoleringen sjunker eller inte. In Situ testmetoden har idag ändrats, SS-EN15101-1:2013+A1:2019 Annex B, vilket innebär  att vi skulle kunna  gå ner i densiteter utan risk för sättningar. Vi har valt att inte gå ner i densiteter då vi anser att skakningarna enligt nya metoden motsvarar skakningen hos en iPhone. Vi vill t ex inte riskera att det blir sättningar i väggarna på 8:e eller 9:e våningen.
Termoträ Original har testats när det gäller transporter redan 1995 när småhusindustrin påbörjade sin export till Tyskland. Sjödalshus var ett av våra testobjekt.