Lägsta miljöpåverkan

Ett trähus med Termoträisolering minskar CO2 påverkan ytterligare ca 15% i jämförelse med mineralull.

Källa: SP rapport 2011:16