Tilläggsisolering

- En mycket lönsam investering!

 

Referensobjekt

Vi är stolta över de energisparåtgärder  i form av tilläggsisoleringar vi gjort för mer än 100 fastighetsbolag  och kommuner i Sverige. Vi är lika stolta över de tusentals villor som håller familjer varma landet runt, med Termoträ i väggar och tak. Genom åren har TERMOTRÄ installerats på ett antal byggnader runt om i Sverige, Norge och Tyskland med mycket goda resultat.
 

Titta gärna på några av våra objekt:

 
Svenska Termoträ:s Totalerbjudande till Göteborgs Stads Bostads AB - Käppen.
Projektmål:
  • 152 -> 125 kWh/kvm per år
Svenska Termoträ:s Totalerbjudande till HSB:s Brf Gräslöken i Uppsala
Projektmål:
  • Sänkt verklig energiförbrukning till kalkylerade mål eller bättre med Termoträ’s produkt och affärskoncept. 
  • Eftersom en tilläggsisolering i sig inte ger någon energi-besparing utan endast en temperaturhöjning i lägenheterna på översta belägna våningsplanet. 
  • Teoretiska energisparkalkyler skall verifieras i praxis. 
  • Typgodkända isoleringsvärmemotståndsvärden garanteras inte i praxis. 
  • Termoträ lämnar alltid en praktisk garanti, så kallad Resultatgaranti.
  • Minskade miljöbelastningar genom sänkt CO2-påverkan på klimatet, minskad resursförbrukning samt bruket av en förnyelsebar resurs, som samtidigt är en så kallad kolsänka.