Energibesparing

En tilläggsisolering i sig ger ingen energibesparing det är sedan man trimmat och justerat värmen och ventilationen som man kan se en vinst. Utan justering blir det enbart varmare i huset. En besparing kan endast åstadskommas med fungerande termostatventiler på elementen och/eller ett reglersystem som styrs av ute- eller inneluftstemperaturen.