Brandegenskaper - Termoträ Fire Protect


Se   Typkodkännande 165603 (under revidering)

Ett lambdavärde på 0,038 borgar för ett ekonomiskt 
byggande. Isoleringsmaterialet blåses på plats av auktoriserade installatörer
och fyller ut på ett mycket bra sätt.
Materialet installeras utan plastfilm men med en sk ångbroms.
Termoträ isolerar dessutom lika bra fuktigt som torrt.Bilden visar en träregel som är helt opåverkad där
isoleringen legat. Isoleringen har vid släckningen
av branden sjunkit ihop något och den opåverkade
regeln syns därför.


Vid en brand i en kiosk i Järbo där vinden var isolerad med Termoträ brann det i 13 timmar innan det blev släkt.
Lokalen under var nästan helt opåverkad. Den kolade isoleringen ligger kvar men är ihopsjunken mellan bjälkarna.

          
Framsidan av kiosken med taket avbrännt.                    Inne i lokalen, nästan opåverkad av branden.


Reglarnas ovansida är nästan helt opåverkade.

Till Start