Brandegenskaper - Termoträ Fire Protect

Skyddar trä lika bra som stenull vid brand enligt Träteks rapport: L-rapport 9502007

Termoträ Fire Protect är brandtypkodkänt upp till och med REI 120, utan borsalt.

 

Utdrag ur Träteks Brandrapport nr: L-rapport 9502007
"Vid jämförelse med brandförsök där stenullsisolering använts (se König (1994 a och b)) kan konstateras att cellulosafiberisoleringen skyddar träregeln lika effektivt som stenull med densiteten 30 kg/m3. Detta gäller dock endast så länge gipsskivsbeklädnaden sitter kvar. Den uppmätta förkolningshastigheten hos träregeln (se kurvornas lutning i figur 6) avviker ej från den som uppmätts hos provkroppar isolerade med stenullsisolering. Vid användning av cellulosafiberisolering av Termoträ är det därför möjligt att tillämpa samma beräkningsmodell som tagits fram för bestämning av bärförmågan av brandbelastade träreglar i bjälklag och väggar isolerade med stenull."

Utdrag ur Träteks Brandrapport nr: L 9502007

"Ett fullskaleförsök som genomfördes vid SP, i Borås, visade att ett vindsbjälklag med gipsbeklädnad av Gyproc Protect GF15 och cellulosafiberisolering uppfyller kravet REI45. Brandprovningen visade att isoleringen efter skivornas bortfall ligger kvar på glespanelen och även i detta läge förmår skydda träreglarnas sidor."

Sammanfattning av brandtest på SPTrä av Jürgen Köning

 Typkodkännande 165603 (under revidering)

Lösull i den vanligaste tappningen. Högt värmevärde, dvs mycket bra isoleringsförmåga.

Ett lambdavärde på 0,038 borgar för ett ekonomiskt byggande. Isoleringsmaterialet blåses på plats av auktoriserade installatörer och fyller ut på ett helt annat sätt en t ex skivor. Materialet installeras utan plastfilm men med en sk ångbroms vilket gör att hela installationen andas. Det gör att hela huset får en mycket behaglig inomhusmiljö, eller som vi säger: huset andas. Isoleringen som installerats på detta sätt ventilerar på ett naturligt sätt ut eventuell fukt. Termoträ isolerar dessutom lika bra fuktigt som torrt.

Bilden visar en träregel som är helt opåverkad där isoleringen legat. Isoleringen har vid släckningen av branden sjunkit ihop något och den opåverkade regeln syns därför.