Brand - Termoträ Fire Protect

Lika bra som standard i alla avseenden men har dessutom lika bra motståndskraft mot brand som stenull.

Lösull i den vanligaste tappningen. Högt värmevärde, dvs mycket bra isoleringsförmåga.

Ett lambdavärde på 0,039 borgar för ett ekonomiskt byggande.  Isoleringsmaterialet blåses på plats av auktoriserade installatörer och fyller ut på ett helt annat sätt en t ex skivor. Materialet installeras utan plastfilm men med en sk ångbroms vilket gör att hela installationen andas. Det gör att hela huset får en mycket behaglig inomhusmiljö, eller som vi säger: huset andas. Isoleringen som installerats på detta sätt ventilerar på ett naturligt sätt ut eventuell fukt. Termoträ isolerar dessutom lika bra fuktigt som torrt.
 

Bilden visar en träregel som är helt opåverkad där isoleringen legat. Isoleringen har vid släckningen av branden sjunkit ihop något och den opåverkade regeln syns därför.

Sammanfattning av brandtest på SPTrä