TERMOTRÄ TRÄFIBERISOLERING

En svensktillverkad lösullsisolering gjord av gran och tall för isolering av friska sunda hus som andas. Brinner inte, möglar inte och isolerar lika bra fuktigt som torrt. Vår miljövänliga isolering kan återgå till det naturliga kretsloppet då råvaran består av förnyelsebar svensk skogsråvara. Svenska Termoträ AB är idag ett stort litet företag med mer än 20 års erfarenhet från tillverkning, försäljning och installation av cellulosa lösullsisolering.


Termoträ i samarbete med Lättbygg Sweden AB

Termoträ har inlett ett samarbete med Lättbygg Sweden AB. Lättbygg levererar monteringsfärdiga stommar i uppmärkta ”platta paket”. Detta gör att klimatskärmen levereras i en enda smidig leverans till byggplatsen. Vindskydd och underlagstak följer med stomleveransen. Isoleringen är inräknad i paketet och installeras på plats när stommen är upprest. Fördelarna är uppenbara: snabbt och enkelt montage, hela stommen i en leverans, inget spill, mycket konkurrenskraftigt pris, isolering i torr klimatskärm – och inga lagerproblem på plats!

För vidare information: www.lättbygg.se.


Termoträ grundades 1984 av Reidar Berglund, utbildad byggnads- och VVS-ingenjör. När han startade verksamheten hade han i många år arbetat som energirådgivare där han utvecklade energisparsystem för industrin samt även för små- och flerfamiljshus. Utvecklingen har förts framåt av Reidars idé om att utveckla gammal beprövad sågspåns-metod till det det är idag; en modern träfiberisolering, en ren naturprodukt gjord av samma råmaterial som t ex blöjor. Materialet har testats av oberoende institut och har visat sig uppfylla de förväntningar som fanns. Testinstitut som SP, Trätek, Boverket samt Miljö- och Yrkes-medicinska kliniken borgar för opartiska bedömningar. Samtliga bekräftar de egna resultaten om en miljövänlig, återvinningsbar och effektiv isolering. Till historien kan det t ex nämnas att det första svenska typgodkännandet för lösullsisoleringar i Sverige erhöll Svenska Termoträ 1993 efter nästan 10 års utvecklingsarbete.